Hvala što ste i ove godine sa nama putovali u Hanover na veliku svetsku izložbu poljoprivrednih mašina Agritechnica 2019 koja se ove godine održala u terminu 10/16.11.2019.

Sajam Agritechnica pokriva sledeće teme: traktori, transportna oprema i oprema za prevoženje, mašine i oprema za oranje, sejanje, brazdanje, đubrenje, navodnjavanje, zaštitu i negu biljaka, mašine i oprema za žetvu stočne hrane, žitarica, kukuruza i korenskih zasada, mašine i oprema za optimalizaciju procesa žetve, potrepštine za farme: biotehnologija / seme, đubriva, zaštita biljaka, gorivo i maziva; komponente, rezervni delovi, pogonska tehnologija, pribor - elektronika, poljoprivredni software - održavanje reda na farmama - mašine i oprema za upravljanje šumama i briga o predelima pod biljkama - proizvodnja energije iz biljne mase i obnovljive industrijske sirovine, obnovljive energije - mašine i oprema za gajenje voća i povrća i specijalne sadnice - marketinške usluge kod korišćenih mašina i opreme - upravljanje, informacije, nauka i istraživanje...

U aranžman Agritechnica 2019 bili su uključeni SVI troškovi putovanja, pa naknadnih doplata na licu mesta nije bilo!

Putovanje na sajam
Agritechnica 2019

Agritechnica 2019

ili

Dozvolite da
Vas mi kontaktiramo

    Korišćenjem kontakt forme saglasni ste sa čuvanjem i korišćenjem podataka koje šaljete, a u skladu sa Izjavom o privatnosti naše stranice.

    Zahvaljujemo se na vašem dugogodišnjem poverenju i saradnji!

    Vaš TTI tim

    Ovo putovanje je već završeno. Za aktuelnu ponudu kliknite