Hvala vam što što ste i ove godine sa nama putovali u Pariz na sajam All4Pack 2018 koji se održao u terminu 26/29.11.2018.

Sajam pakovanja All4Pack 2018 obradio je sledeće teme: pakovanje hrane, industrijsko pakovanje, pakovanje u farmaciji i kozmetici, mašine za piće i tečnosti, mašine za pakovanje u svim industrijama (prehrambenoj i neprehrambenoj), digitalna štampa, rukovanje ...

Putovanje na sajam
All4Pack 2018

All4Pack 2018

ili

Dozvolite da
Vas mi kontaktiramo

Zahvaljujemo se na vašem dugogodišnjem poverenju i saradnji!

Vaš TTI tim

Ovo putovanje je već završeno. Za aktuelnu ponudu kliknite