Hvala što ste nam i ove godine poklonili poverenje i sa nama putovali u Šangaj na međunarodni sajam aluminijumskih proizvoda Aluminium China 2019, koji se održao u terminu 10/12.07.2019.

Sajam Aluminium 2019 pokrio je sledeće teme: sirovine, primarni metalni proizvodi, polugotovi proizvodi, polufabrikati, aluminijumski proizvodi za specijalnu primenu, obrada površina, trgovina lakim metalima i reciklaža, postrojenja, mašine, pribor i oprema za proizvodnju aluminijuma, ekstrakcija, obrada i prečišćavanje, usluge, konsultacije, informacije, obrazovanje; Tehnologije kao što je vađenje aluminijuma, livenje i termalna obrada, tehnike obrade površina za spajanje delova, obrada metala, topljenje, postrojenja, fabrikacija i druge tehnologije; Proizvodi koji se koriste za izgradnju i konstrukcije, automatizacija, transport - komercijalna vozila, železnica, brodovi i vazduhoplovi, električni i elektronski uređaji, pakovanje, dugotrajnost u primeni ...

Putovanje na sajam
Aluminium China 2019

Aluminium 2019

ili

Dozvolite da
Vas mi kontaktiramo

Zahvaljujemo se na vašem dugogodišnjem poverenju i saradnji!

Vaš TTI tim

Ovo putovanje je već završeno. Za aktuelnu ponudu kliknite