Ove godine svetski stručni sajam i konferencija o instrumentalnoj analizi, laboratorijskoj tehnologiji i biotehnologiji Analytica 2018 se održao u Minhenu u terminu 10./13.04.2018.

Podsećamo, sajam Analytica 2018 pokrio je sledeće teme: analitička i dijagnostička oprema i metode, biotehnologija, hemija, hemikalije, laboratorijska dijagnostika, laboratorijska oprema, laboratorijski sistemi i dokumentacija, prirodne nauke, ispitivanje materijala, sigurnost na radu, kontrola kvaliteta, reagensi, servisi ...

Bilo nam je izuzetno drago da smo i ove godine bili Vaš partner i na nas preuzeli organizaciju Vašeg putovanja kako biste sve svoje vreme mogli posvetiti stručnim aktivnostima.

Putovanje na sajam
Analytica 2018

Analytica 2018

ili

Dozvolite da
Vas mi kontaktiramo

Zahvaljujemo se na vašem dugogodišnjem poverenju i saradnji!

Vaš TTI tim

Ovo putovanje je već završeno. Za aktuelnu ponudu kliknite