Zahvaljujemo se što ste sa nama putovali u Keln na izložbu emitovanja, kablovske televizije i satelitskog emitovanja Anga Com 2019, koja se ove godine održala u terminu 04/06.06.2019.

Sajam Anga Com obrađuje sledeće teme: broadband internet, telefonija, distribucija sadržaja, mreže novih generacija, smart TV, HDTV, IP servisi, multiscreen, video "na zahtev" i povezana kuća. Kablovi, optički kablovi, sateliti, DSL, zemaljske mreže, IPTV, triple play, smart phone, uslovni pristup, software/IT ...

Putovanje na sajam
Anga Com 2019

AngaCom 2019

ili

Dozvolite da
Vas mi kontaktiramo

Zahvaljujemo se na vašem dugogodišnjem poverenju i saradnji!

Vaš TTI tim

Ovo putovanje je već završeno. Za aktuelnu ponudu kliknite