Ove godine veliki stručni sajam prehrane i pića Anuga FoodTec se održao u terminu 20./23.03.2018. u Kelnu.

Podsećamo, sajam Anuga Foodtec 2018 upoznao nas je sa sledećom tematikom: proizvodna tehnologija, tehnologija punjenja i pakovanja, materijali za pakovanje, pakovanje, pomagala za pakovanje, automatizacija, obrada podataka, tehnologija kontrole i regulacije, sigurnost hrane i upravljanje kvalitetom, servisni pribor, ekološka tehnologija, biotehnologija, tehnologija hlađenja i klimatizacije, prenos, instalacije za transport i skladištenje, logistika, sastojci i pomoćni materijali, komponente, tehnologija montaže i površina, pribor, servisne firme, organizacije, izdavači ...

Bilo nam je izuzetno drago da smo i ove godine bili Vaš partner i na nas preuzeli organizaciju Vašeg putovanja, a kako biste sve svoje vreme mogli posvetiti poslovnim aktivnostima.

Putovanje na sajam
Anuga Foodtec 2018

Anuga Foodtec 2018

ili

Dozvolite da
Vas mi kontaktiramo

    Zahvaljujemo se na vašem dugogodišnjem poverenju i saradnji!

    Vaš TTI tim

    Ovo putovanje je već završeno. Za aktuelnu ponudu kliknite