Hvala što ste sa nama putovali u Amsterdam na veliku svetsku izložbu na temu prerade vode Aquatech. Sajam Aquatech 2019 se održao u terminu 05/08.11.2019.

Sajam Aquatech se koncentriše na preradu vode, korišćenje vode za piće i preradu otpadnih voda. Tematika bliže pokriva sledeće oblasti: transport i skladištenje, prerada vode, svrha upotrebe, kontrolna tehnologija i automatizacija, istraživanje i konsultacije...

Putovanje na sajam
Acquatech 2019

Aquatech 2019

ili

Dozvolite da
Vas mi kontaktiramo

Korišćenjem kontakt forme saglasni ste sa čuvanjem i korišćenjem podataka koje šaljete, a u skladu sa Izjavom o privatnosti naše stranice.

Zahvaljujemo se na vašem dugogodišnjem poverenju i saradnji!

Vaš TTI tim

Ovo putovanje je već završeno. Za aktuelnu ponudu kliknite