Bauma China 2018

Zahvaljujemo se što ste nam poklonili vaše poverenje i sa nama putovali u Šangaj na sajam Bauma China 2018 koji se održao u terminu 27/30.11.2018.

Sajam Bauma China 2018 posvećen je građevinskoj industriji, pa se fokusirao na sledeće teme: Oprema oko gradilišta: građevinska vozila / mašine, liftovi / konvejeri, građevinska oprema / alati / specijalni sistemi, rukovanje / proizvodnja betona i maltera, skele, instalacije - Ekstrakcija i prerada sirovina: mašine za ekstrakciju sirovina,rukovanje sirovinama, vađenje minerala - Proizvodnja građevinskih materijala: cement / krečnjak / gipsani elementi za građevinske radove, beton, prefabrikovane komponente, asfalt, suvi malter, glet masa, graničnici, krečnjak, gips / gipsane ploče, rukovanje građevinskim materijalom / pakovanje - Komponente i usluge dobavljača: transmisioni inženjering / tehnologija fluida / snabdevanje energijom, pribor / potrošni delovi, usluge, ispitivanje / merenje / kontrola, komunikacija / organizacija, bezbednost na radu) čelik za armature, dizanje i prenošenje, mešanje, pravljenje betona, punjači, buldožeri, izgradnja tunela, izgradnja kanala i održavanje kanala, kompresori, pneumatski i hidraulični alati, putogradnja od betona i asfalta, konstrukcija vodenih puteva, postavljanje železnickih šina, održavanje i popravka puteva, građevinska vozila, oprema i alati u građevinarstvu, instalacije na gradilištima, cement, gips, lepkovi, pesak, glina, industrija vadjenja šljunka, industrija lomljenog kamena, reciklaža građevinskih materijala, liftovi i elevatori, vađenje prorodnog kamena, obrada kamena, tehnika fluida, pokretački sistemi, oprema, pribor i rezervni delovi u građevinarstvu, mašine za građevinski materijal, građevinska vozila, finansiranje...

Putovanje na sajam
Bauma China 2018

Bauma China 2018

ili

Dozvolite da
Vas mi kontaktiramo

Zahvaljujemo se na vašem dugogodišnjem poverenju i saradnji!

Vaš TTI tim

Ovo putovanje je već završeno. Za aktuelnu ponudu kliknite