Zahvaljujemo se što ste i ove godine sa nama putovali u Kinu u Kanton na međunarodni sajam građevinarstva i dekoracije, CBD 2019, koji se održao u terminu 08/11.07.2019.

Sajam CBD 2019 pokrio je sledeće teme: sanitarije, kuhinje / hoteli i kancelarije, elektrotehnika i elektrika, rasveta, materijali za oblaganje i građevinske hemikalije, metalni proizvodi, proizvodi od drveta i unutrašnja dekoracija, mermer i materijali od kamena, proizvodi od stakla, građevinski materijali i mašine, građevinske hemikalije / vodootporni materijali, građevinska tehnika i servisi...

Putovanje na sajam
CBD 2019

CBD 2019

ili

Dozvolite da
Vas mi kontaktiramo

Zahvaljujemo se na vašem dugogodišnjem poverenju i saradnji!

Vaš TTI tim

Ovo putovanje je već završeno. Za aktuelnu ponudu kliknite