Hvala što ste i ove godine sa nama putovali u Kinu u Kanton na sajam ChinaPlas 2019 koji se održao u terminu 21/24.05.2019.

Sajam ChinaPlas obrađuje sledeće teme: pomoćna oprema, mašine za produvavanje kalupa, ekstruderi i linije za ekstrudiranje, mašine za punjenje kalupa, mašine i oprema za pripremu za preradu / reciklaža, mašine i postrojenja za završnu obradu, dekorisanje, štampanje i obeležavanje, mašine za pravljenje pene, reaktivne i ojačane smole, kalupi i odlivci, delovi i komponente, post procesne i druge procesne mašine, prese, sirovine / pomoćni materijali, mašine za spajanje, polugotovi proizvodi, merenje, kontrola i oprema za ispitivanje ...

Aranžman ChinaPlas obuhvatio je SVE trškove putovanja, te doplata na licu mesta nije bilo!

Putovanje na sajam
ChinaPlas 2019

ChinaPlas 2019

ili

Dozvolite da
Vas mi kontaktiramo

Zahvaljujemo se na vašem dugogodišnjem poverenju i saradnji!

Vaš TTI tim

Ovo putovanje je već završeno. Za aktuelnu ponudu kliknite