Hvala Vam što ste i ove godine sa nama putovali u Hanover na veliku međunarodnu izložbu tehnologija obrade metala EuroBLECH 2018. Sajam EuroBLECH 2018 se ove godine održao u terminu 23/26.10.2018.

Sajam EuroBLECH je pokrio sledeće teme: metalne ploče, cevi, metali i nemetali, gotovi proizvodi, komponente, sklopovi, rukovanje, separacija / sečenje, oblikovanje, obrada fleksibilnih metalnih ploča, cevi / izrada, mašinski elementi, spajanje / zavarivanje / pričvršćivanje, obrada površina metalnih ploča, alati / matrice, kontrola / regulacija / merenje ....

Putovanje na sajam
EuroBLECH 2018

EuroBLECH 2018

ili

Dozvolite da
Vas mi kontaktiramo

Zahvaljujemo se na vašem dugogodišnjem poverenju i saradnji!

Vaš TTI tim

Ovo putovanje je već završeno. Za aktuelnu ponudu kliknite