Hvala što ste sa nama putovali u Nirnberg na međunarodni sajam livenja pod pritiskom Euroguss 2020 koji se održao u terminu 14/16.01.2020.

Sajam Euroguss pokriva sledeće oblasti: livnice, mašine i postrojenja za livenje, periferni uređaji i sistemi, kalupi i pribor, brza izrada prototipova / brza izrada alata, agensi za razdvajanje / radni materijali, legure / metali, post tretman odlivaka, CNC tretman, očvršćavanje i površinska tehnologija, merenje / kontrolna i regulaciona tehnologija, obezbeđenje kvaliteta, / kontrola, testiranje materijala, pogonska tehnologija, transport i manipulacija, ekološka zaštita / tretman otpada, / zaštita na radu, kompletna rešenja za livnice, kontrolni sistemi za livnice, CAD, CAM, DNC, CAE, PPS, CAQ i CASE sistemi, metode simulacija i kompjuterizacije, istraživanje / razvoj / servisi, inženjering, udruženja / tehnička literatura...

U aranžman Euroguss su bili uključeni SVI troškovi putovanja, pa naknadnih doplata na licu nije bilo!

Putovanje na sajam
Euroguss 2020

Euroguss 2020

ili

Dozvolite da
Vas mi kontaktiramo

    Korišćenjem kontakt forme saglasni ste sa čuvanjem i korišćenjem podataka koje šaljete, a u skladu sa Izjavom o privatnosti naše stranice.

    Zahvaljujemo se na vašem dugogodišnjem poverenju i saradnji!

    Vaš TTI tim

    Ovo putovanje je već završeno. Za aktuelnu ponudu kliknite