Zahvaljujemo se jer ste nam i ove godine poklonili poverenje i sa nama putovali u u Fridrihshafen na međunarodni sajam obrade plastike Fakuma 2018. Sajam Fakuma 2018 se ove godine održao u terminu 16/20.10.2018.

Sajam Fakuma se bavio sledećim temama: mašine za kalupljenje, oprema za štampanje, reciklaza, mašine za kalupljenje uduvavanjem, prenapregnuta plastika, sirovine, mešavine, pomoćni materijali, aditivi, boje, ekstruderi, prese, mašine za zavarivanje, periferije, alati, delovi i komponente.

Putovanje na sajam
FAKUMA 2018

Fakuma 2018

ili

Dozvolite da
Vas mi kontaktiramo

Zahvaljujemo se na vašem dugogodišnjem poverenju i saradnji!

Vaš TTI tim

Ovo putovanje je već završeno. Za aktuelnu ponudu kliknite