Zahvaljujemo se što ste i ove godine sa nama putovali na veliki svetski sajam tehnike u Hanover, na sajam Hannover Messe, koji se održao u terminu 01/05.04.2019.

Sajam Hannover Messe se sastojao iz više zasebnih celina:

  • Integrated Automation - automatizacija u industriji, sistemi automatizacije procesa i pogona...
  • Motion & Drives - pogonska tehnika, hidraulika, pneumatika, tehnika fluida...
  • Energy - izložba obnovljive i konvencionalne energije - proizvodnja, snabdevanje, prenos, skladištenje...
  • Digital Factory - izložba integrisanih procesa i IT rešenja za proizvodnju i razvoj proizvoda...
  • Industrial Supply - izložba rešenja industrijskih dobavljača i lake gradnje...
  • Research & Technology - izložba na temu istraživanja, razvoja i transfera tehnologije...
  • ComVac - izložba tehnologije vakuuma i vazduha pod pritiskom...

U aranžman Hannover Messe 2019 su bili uključeni SVI troškovi putovanja, bez ikakvih naknadnih doplata na licu mesta!

Putovanje na sajam
Hannover Messe 2019

Hannover Messe 2019

ili

Dozvolite da
Vas mi kontaktiramo

Zahvaljujemo se na vašem dugogodišnjem poverenju i saradnji!

Vaš TTI tim

Ovo putovanje je već završeno. Za aktuelnu ponudu kliknite