Zahvaljujemo se što ste nam i ove godine poklonili poverenje i sa našom agencijom otputovali u Hanover na veliku međunarodnu izložbu na temu komercijalnih vozila IAA 2018. Sajam IAA se ove godine održao u terminu 20/27.09.2018.

Ovogodišnja tematika izložbe IAA pokrila je oblasti kao što su: kamioni/traktori, laka komercijalna vozila (dostavni kombiji), autobusi (uključujući minibuseve), specijalna motorna vozila, prikolice, karoserije i kontejneri, unutrašnjost vozila - oprema, delovi i pribor, logistika u transportu, oprema za servisiranje, popravku i održavanje, literatura, periodična štampa i slične publikacije, prezentacija organizacija, kompanije i vlasti, modeli automobila, servisi, proizvodi i novi koncepti za e-mobilnost...

Putovanje na sajam
IAA 2018

IAA 2018

ili

Dozvolite da
Vas mi kontaktiramo

Zahvaljujemo se na vašem dugogodišnjem poverenju i saradnji!

Vaš TTI tim

Ovo putovanje je već završeno. Za aktuelnu ponudu kliknite