Zahvaljujemo Vam se što ste i ove godine sa nama putovali u Amsterdam na veliku međunarodnu izložbu na temu radija, televizije i filma IBC 2018. Izložba IBC se održala u terminu 14/18.09.2018.

Ovogodišnja tematika sajma IBC pokrila je oblasti kao što su: oprema za emitovanje, kamere, sistemi, audio, radio, sateliti, kablovi, HDTV, prenosni uređaji, multimedia, film, televizija, rasveta, desktop video, webcasting, widescreen, internet, produkcija i post-produkcija, DAB, DBS, DST, DTT, MPEG, broadband, mediji preko IP, interaktivna TV, arhiviranje, D-cinema...

Putovanje na izložbu
IBC 2018

IBC 2018

ili

Dozvolite da
Vas mi kontaktiramo

Zahvaljujemo se na vašem dugogodišnjem poverenju i saradnji!

Vaš TTI tim

Ovo putovanje je već završeno. Za aktuelnu ponudu kliknite