Zahvaljujemo se što ste i ove godine sa nama pošli na putovanje u Istanbul na sajam IFAT 2019 koji se održao u terminu 28/30.03.2019.

Sajam IFAT 2019 se bavi ekološkim tehnologijama i pokriva sledeće oblasti: dobijanje vode, desalinizacija, tretman vode i kanalizacija, distribucija vode, odlaganje otpada i reciklaža, dobijanje energije od otpada, energetska efikasnost, ekološka zaštita, ekološko upravljanje i servisi u vezi sa vodom i otpadnim vodama...

U aranžman IFAT 2019 su bili uključeni svi troškovi putovanja, pa naknadnih doplata na licu mesta nije bilo.

Putovanje na sajam
IFAT 2019

IFAT 2019

ili

Dozvolite da
Vas mi kontaktiramo

Zahvaljujemo se na vašem dugogodišnjem poverenju i saradnji!

Vaš TTI tim

Ovo putovanje je već završeno. Za aktuelnu ponudu kliknite