Hvala vam što ste i ove godine poklonili poverenje našoj agenciji i putovali u London na manifestacije na temu bezbednosti, prevencije požara i zaštite na radu. Sajam IFSEC 2019 se ove godine održao u terminu 18/20.06.2019. Istovremeno se, su se odvijale i sledeće manifestacije:

  • FIREX International - Međunarodna izložba na temu prevencije požara, detekcije požara i zaštite od požara koja pokriva sledeće teme: detekcija požara i alarmni sistemi, obloge i lepkovi otporni na vatru, detektori dima, vreline i plamena, borba protiv požara, pasivna i aktivna zaštita od požara...
  • IFSEC - Globalna manifestacija iz oblasti industrije bezbednosti koji pokriva sledeće teme: RFID i smart cards, borba protiv terorizma, kontrola prilaza i rešenja za bezbednost, CCTV, IP i mreže, čuvari i usluge podrške, alarmi protiv upada i fizička bezbednost, rešenja za protivpožarnu zaštitu...
  • Safety & Health Expo - Evropska manifestacija iz oblasti zaštite na radu i bezbednosti, koja pokriva sledeće teme: zaštita na radu, tehnologija zaštite zdravlja i zaštite životne sredine, lična zaštitna oprema, obuka, oprema za sprečavanje padova, procena rizika, software, software konsultacije, publikacije i udruženja...

Putovanje na sajam
IFSEC 2019

IFSEC 2019

ili

Dozvolite da
Vas mi kontaktiramo

Zahvaljujemo se na vašem dugogodišnjem poverenju i saradnji!

Vaš TTI tim

Ovo putovanje je već završeno. Za aktuelnu ponudu kliknite