Hvala što ste i ove godine putovali sa nama u Moskvu na međunarodni sajam plastike Interplastica 2019 koji se održao u terminu 29.01/01.02.2019.

Sajam Interplastica 2019 je pokrio sledeće oblasti: mašine i oprema za industriju gume i plastike, sirovine i pomoćni materijali, proizvodi od plastike i gume, servisi za industriju plastike i gume, proizvodnja aditiva...

U aranžman Interplastica 2019 su bili uključeni svi troškovi potrebni za realizaciju putovanja

Putovanje na sajam
Interplastica 2019

Interplastica 2019

ili

Dozvolite da
Vas mi kontaktiramo

Zahvaljujemo se na vašem dugogodišnjem poverenju i saradnji!

Vaš TTI tim

Ovo putovanje je već završeno. Za aktuelnu ponudu kliknite