Ove godine međunarodni stručni sajam na temu infrastrukture, upravljanja saobraćajem, sigurnosti i parkinga Intertraffic 2018 se održao u terminu 20./23.03.2018. u Amsterdamu.

Podsećamo, sajam Intertraffic 2018 nas je upoznao sa sledećom tematikom: oprema za kontrolu saobraćaja i signalizaciju, signalizacija na putevima, planiranje saobraćaja i urbani razvoj, oprema i sistemi za inspekciju, detekcija, izgradnja i održavanje puteva, oprema za ulice, upravljanje infrastrukturom, automatizacija, detekcija i sprečavanje leda i snega, parkiranje, komunikacije, servis hitnih službi, javni prevoz, parkirališta, istraživanje i kontrola, opšta rasveta ...

Bilo nam je izuzetno drago da smo i ove godine bili Vaš partner i na nas preuzeli organizaciju Vašeg putovanja, a kako biste sve svoje vreme mogli posvetiti poslovnim aktivnostima.

Putovanje na sajam
Intertraffic 2018

Intertraffic 2018

ili

Dozvolite da
Vas mi kontaktiramo

:

Zahvaljujemo se na vašem dugogodišnjem poverenju i saradnji!

Vaš TTI tim

Ovo putovanje je već završeno. Za aktuelnu ponudu kliknite