Hvala što ste i ove godine sa nama putovali u Istanbul na međunarodni sajam Intertraffic 2019 koji se održao u terminu 10/12.04.2019.

Sajam Intertraffic obuhvata široku tematiku: od saobraćajne infrastrukture, preko ITS upravljanja saobraćajem, pa sve do sigurnosti i parkiranja. Glavne oblasti koje će na sajmu biti prikazane su: sistemi inteligentnog transporta, istraživanje, konsultacije, rasveta, parkiranje, signalizacija, urbani razvoj, upravljanje saobraćajem, javni prevoz, software, sigurnost na putevima, izgradnja puteva i oprema, obeležavanje puteva...

U aranžman Intertraffic 2019 su bili uključeni SVI troškovi putovanja, bez doplata na licu mesta.

Putovanje na sajam
Intertraffic 2019

Intertraffic 2019

ili

Dozvolite da
Vas mi kontaktiramo

Zahvaljujemo se na vašem dugogodišnjem poverenju i saradnji!

Vaš TTI tim

Ovo putovanje je već završeno. Za aktuelnu ponudu kliknite