Hvala što ste i ovde godine sa nama putovali u Tel Aviv na izložbu odbrane i sigurnosti ISDEF koji se održao u terminu 04/06.06.2019. Sajam ISDEF obrađuje sledeće teme: odbrana i državna bezbednost, vojska, policija, specijalne snage (vazdušne, kopnene i pomorske)...

Putovanje na sajam
ISDEF 2019

ISDEF 2019

ili

Dozvolite da
Vas mi kontaktiramo

Zahvaljujemo se na vašem dugogodišnjem poverenju i saradnji!

Vaš TTI tim

Ovo putovanje je već završeno. Za aktuelnu ponudu kliknite