Hvala što ste i ove godine putovali sa nama u Frankfurt na sajam ISH 2019 koji se održao u terminu 11/15.03.2019.

Sajam ISH pokriva sledeće oblasti: ISH Energija: dobijanje toplote, sistemi za grejanje, prenos toplote, biomasa, tehnologija ispusta, kamini. Prenos toplote: ventili, stanice, oprema, hlađenje, tehnologija klimatizacije i ventilacije, sistem, sobe, automatizacija objekata, oprema za merenje i testiranje, upravljanje energijom. ISH voda: kupatilo, instalaciona tehnologija, alati i montaža...

Putovanje na sajam
ISH 2019

ISH 2019

ili

Dozvolite da
Vas mi kontaktiramo

Zahvaljujemo se na vašem dugogodišnjem poverenju i saradnji!

Vaš TTI tim

Ovo putovanje je već završeno. Za aktuelnu ponudu kliknite