Hvala što ste i ove godine sa nama putovali u Peking na sajam ISH CIHE 2019 koji se ove godine se održao u terminu 06/08.05.2019.

Sajam ISH CIHE pokriva sledeće oblasti:oprema i instalacije za grejanje, proizvodi za klimatizaciju i ventilaciju, obnovljive energije, tehnnika solarne energije i upotrebe solarne energije, instalacione tehnike i oprema, tretman vode i oprema za vodoinstalatere ...

Aranžman ISH CIHE obuhvatao je sve troškove putovanja

Putovanje na sajam
ISH CIHE 2019

ISH CIHE 2019

ili

Dozvolite da
Vas mi kontaktiramo

Zahvaljujemo se na vašem dugogodišnjem poverenju i saradnji!

Vaš TTI tim

Ovo putovanje je već završeno. Za aktuelnu ponudu kliknite