K 2019

Hvala što ste i ove godine sa nama putovali u Diseldorf na međunarodni sajam plastike i gume K 2019, koji se održao u terminu 16/23.10.2019.

Sajam K 2019 bliže pokriva sledeće teme: sirovine, pomoćni materijali - polugotovi proizvodi, tehnički delovi i ojačana plastika - mašine i oprema za industriju gume i plastike – usluge ...

U aranžman K 2019 su bili uključeni SVI troškovi putovanja, BEZ doplata na licu mesta!

Putovanje na sajam
K 2019

K 2019

ili

Dozvolite da
Vas mi kontaktiramo

Korišćenjem kontakt forme saglasni ste sa čuvanjem i korišćenjem podataka koje šaljete, a u skladu sa Izjavom o privatnosti naše stranice.

Zahvaljujemo se na vašem dugogodišnjem poverenju i saradnji!

Vaš TTI tim

Ovo putovanje je već završeno. Za aktuelnu ponudu kliknite