Zahvaljujemo se što ste i ove godine putovali sa nama u Dizeldorf na sajam Medica koji se održao u terminu 12/15.11.2018.

Tradicionalno svetski forum medicine Medica sačinjavali su sajam i kongres.

  • MEDICA - Svetski forum medicine – sajam i kongres Medica (tematika: elektromedicina / medicinska tehnologija, laboratorijska oprema, dijagnostika, fizioterapija / ortopedska tehnika, pribor i potrošni materijal za praksu i bolnice, IT i komunikaciona tehnologija, medicinske usluge i izdavačka delatnost ...)
  • ComPaMED - Međunarodni stručni sajam vrhunskih tehnoloških rešenja u medicinskoj tehnici (tematika: sertifikacione organizacije i organizacije za procenu - oprema za sterilne prostorije - oprema i servisi - komponente, delovi, proizvođači originalne opreme, primena kompjutera, konsultanti, dizajn, servisi za istraživanje i razvoj, elektro i elektronske komponente, filtracija, kontrola instrumenata i kvaliteta, laboratorijska oprema, oprema za proizvodnju, proizvodni servisi, materijali, sirovine-materijali, polugotovi proizvodi, kalupiranje i ekstrakcija, pakovanje, obeležavanje, štampa / bar kodiranje, sterilizacija, cevi u medicini ...)

Putovanje na sajam
MEDICA 2018

MEDICA 2018

ili

Dozvolite da
Vas mi kontaktiramo

Zahvaljujemo se na vašem dugogodišnjem poverenju i saradnji!

Vaš TTI tim

Ovo putovanje je već završeno. Za aktuelnu ponudu kliknite