O nama

TTI je privatno preduzeće osnovano 1989. godine. O nama govori naše dugogodišnje iskustvo u struci (od 1977. godine), a koje je preduslov za kvalitetno poznavanje poslovanja turističke agencije i kvalitetno organizovanje putovanja na sajmove i kongrese. Realizaciju aranžmana obavljamo uz posebnu pažnju nezavisno od toga da li se radi o grupi ili o jednom putniku. Naša pažnja je usmerena na stalnu kontrolu kvaliteta usluga koje nudimo sto nam omogućuje da ostvarimo naš cilj – brižljivo pripremljene aranžmane koji zadovoljavaju zahteve putnika.

Specijalizovani smo za organizaciju poslovnih kao i putovanja na međunarodne sajmove, simpozijume, kongrese, izložbe i ostale manifestacije. Posebno ističemo da organizujemo kako grupne tako i individualne aranžmane uz optimalne odnose kvaliteta i cena. Naš redovan program putovanja na sajmove i kongrese podrazumeva i uključuje sve ono što je potrebno da bi se takav put u celosti i obavio, od uobičajenog obezbeđenja viza, avio karata, smeštaja pa do neophodnih transfera, ulaznica-kotizacija i ostalih usluga nužnih za uspešnu realizaciju programa.

Pored redovnog programa, spremni smo da na Vaš zahtev organizujemo i druga namenska putovanja uz standardan kvalitet usluga, te uz moguće dopune kako u pogledu kvaliteta, tako i sadržaja putovanja.

Postoji mogućnost da Vas redovno obaveštavamo o putovanjima koja organizujemo, a koja se tiču Vaše struke. Ukoliko je to ono što želite, molimo da nas kontaktirate putem telefona, e-maila ili faxa kako bismo Vas uvrstili u našu mailing listu.

TTI poseduje licencu Ministarstva trgovine i turizma OTP 38/2020 kategorije A20. Član je Nacionalne asocijacije turističkih agencija YUTA (www.yuta.rs) kao i Udruženja turističkih agencija Srbije UTAS (www.utas.co.rs)

Naš tim

TTI tim sastoji se od iskusnih članova koji su uvek spremni da izađu u susret Vašim potrebama na optimalan način, obezbeđujući Vam maksimalan mogući kvalitet uz razumne cene. Osoblje zaposleno u Beogradu čini bazu tima a domaći, inostrani saradnici i predstavnici u inostranstvu  sačinjavaju mrežu podrške.