Zahvaljujemo se što ste ove godine sa nama putovali u Istanbul na međunarodni sajam industrije plastike Plast Eurasia 2019. Sajam Plast Eurasia 2019 se održao u terminu 04/07.12.2019.

Sajam Plast Eurasia pokriva sledeće teme: mašine i materijali za industriju plastike, kalupi, plastični proizvodi, sirovine, tehnologija pakovanja plastike, tehnologija i proizvodi od gume. Zajedno sa CHEMISTRY EURASIA - hemikalije, sirovine, industrija pokrovnih materijala, mašine i oprema, proizvodni sistemi i tehnologije. COMPOSITE ISTANBUL - kompozitni proizvodi i primena, sirovine, međuproizvodi, proizvodna tehnologija, mašine i oprema...

Putovanje na sajam
Plast Eurasia 2019

Plast Eurasia 2019

ili

Dozvolite da
Vas mi kontaktiramo

    Korišćenjem kontakt forme saglasni ste sa čuvanjem i korišćenjem podataka koje šaljete, a u skladu sa Izjavom o privatnosti naše stranice.

    Zahvaljujemo se na vašem dugogodišnjem poverenju i saradnji!

    Vaš TTI tim

    Ovo putovanje je već završeno. Za aktuelnu ponudu kliknite