Salon Du Bourget 2019

Zahvaljujemo se što ste sa nama putovali u Pariz na manifestacije na temu avijacije. Sajam Salon Du Bourget 2019 ove godine održao u terminu 17/23.06.2019.

Salon du Bourget pokrio je sledeće teme: konstrukcija aviona, svemir, svemirski brodovi, satelitska komunikacija, motori za avione, izvor energije za vazdušni prostor i oprema povezana sa tim, sistemi za oružje, piloti i pomoć u navigaciji, oprema i sistemi za letenje, enterijer aviona, podugovaranje, mehanički delovi i obrada metala, kompozitni materijali i obrada površina, održavanje, rezervni delovi, transport, usluge, oprema i usluge na aerodromima...

Putovanje na sajam
Salon du Bourget 2019

Salon du Bourget 2019

ili

Dozvolite da
Vas mi kontaktiramo

Zahvaljujemo se na vašem dugogodišnjem poverenju i saradnji!

Vaš TTI tim

Ovo putovanje je već završeno. Za aktuelnu ponudu kliknite