Zahvaljujemo se što ste nam i ove godine poklonili poverenje i sa nama putovali u Moskvu na sajam Securika Mips 2019 koji se održao u terminu 19/22.03.2019.

Sajam Securika Mips upoznao nas je sa tehnologijom zaštite, sigurnosti i protivpožarne zaštite. Ova manifestacija pokriva sledeće oblasti: sigurnosna tehnologija, CCTV i nadzor, protivpožarna zaštita, oprema za spasavanje i sigurnost na radu, zaštita podataka, smart cards, ID tehnologije, oprema za bankarstvo...

U aranžman Securika Mips 2019 su bili uključeni svi troškovi putovanja.

Putovanje na sajam
Securika Mips 2019

Securika Mips 2019

ili

Dozvolite da
Vas mi kontaktiramo

Zahvaljujemo se na vašem dugogodišnjem poverenju i saradnji!

Vaš TTI tim

Ovo putovanje je već završeno. Za aktuelnu ponudu kliknite