Zahvaljujemo se što ste i ove godine sa nama putovali u Moskvu na međunarodni sajam pakovanja Upakovka 2019 koji se održao u terminu 29.01/01.02.2019.

Sajam Upakovka 2019 je pokrio sledeće oblasti: mašine i uređaji za pakovanje, mašine i oprema za pakovanje farmaceutskih i kozmetičkih proizvoda, mašine i oprema za pakovanje poslastica i pekarskih proizvoda, mašine i oprema za pakovanje pića i tehnologije punjenja, mašine i oprema za završno pakovanje materijala, mašine i oprema za štampanje materijala za pakovanje, mašine za proizvodnju materijala za pakovanje i komponente, materijali i sredstva za pakovanje, komplementarna tehnika i tehnologija, logistika, oprema za skladištenje, usluge...

U aranžman Upakovka 2019 su bili uključeni svi troškovi koji se tiču putovanja.

Putovanje na sajam
Upakovka 2019

Upakovka 2019

ili

Dozvolite da
Vas mi kontaktiramo

Zahvaljujemo se na vašem dugogodišnjem poverenju i saradnji!

Vaš TTI tim

Ovo putovanje je već završeno. Za aktuelnu ponudu kliknite